Archive for the 'Teksty' Category

Rozpoczęliśmy prace nad nagraniem Konstytucji 3 Maja w języku hebrajskim

Osoby, które pragnęłyby się włączyć w projekt prosimy o kontakt: warsztatyanaliz@gmail.com

Do 3 razy sztuka. RuszaMY dzisiaj u RPO. Pietruszka & Zioło

Debata o demokracji

11.00 Powitanie– prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

11.05 – 12.00 Wystąpienia panelistów:

Tadeusz Mazowiecki, prof. Jan Woleński, prof. Radosław Markowski, Wojciech Szczurek (prezydent Gdyni), Zbigniew Janas oraz Aleksander Zioło i Tomasz Pietruszka (współorganizatorzy protestu przeciwko ACTA).

12.00 – 13.00 Otwarta dyskusja z udziałem gości

Moderator debaty: dr Jakub Kloc-Konkołowicz – Instytut Filozofii UW

W czasie debaty będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
– W opisie demokracji jako systemu politycznego odwołujemy się często do sformułowania przypisywanego Churchillowi: demokracja jest najgorszą formą rządów, ale i tak lepszą, niż wszystkie inne, których próbowano. Czy rzeczywiście wartość demokracji bierze się tylko z braku alternatywy?

– Czy współczesna demokracja nie przemienia obywateli w klientów systemu politycznego, których rola ogranicza się do „sprzedania” swojego głosu jakiejś partii, a zaniedbywane są takie cnoty, jak aktywna partycypacja i obywatelskie zaangażowanie w codziennym życiu swojej społeczności?

– Czy demokracja promuje przeciętność, zwracając się przeciwko oryginalności, przycinając ją i uśredniając? Czy wroga elitaryzmowi demokracja oraz kultura wysoka mogą ze sobą współistnieć i rozwijać się?

– Jak wysoką cenę jesteśmy gotowi zapłacić za demokrację – np. czy za pomówienie osób publicznych powinny grozić wysokie kary, czy też osoby te powinny się pogodzić z faktem, że w demokracji są bardziej niż inne osoby narażone na uczciwą i nieuczciwą krytykę?

– Czy formuła demokracji przedstawicielskiej nie ulega erozji i konieczne staje się wypracowanie nowych form partycypacji obywatelskiej? Jaka powinna być nasza odpowiedź na zarzut, że tradycyjna demokracja staje się instytucją fasadową, sterowaną jedynie przez wielką politykę i biznes?

Startujemy 11 listopada 2008.

Projekt konstytucja.info powstał w chwili, gdy Rzeczpospolita Polska przeżywała kolejny kryzys na szczytach władzy. Brak możliwości porozumienia się między Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów RP oraz związana z tym ogólnonarodowa dyskusja dotycząca uprawnień poszczególnych organów władzy wykonawczej były bezpośrednią inspiracją rozpoczęcia prac nad tym projektem.

Celem projektu konstytucja.info jest promowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – obecnej tj. tej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz wcześniejszych ustaw rządowych i konstytucyjnych, a także włączenie się w debatę dotyczącą kształtu obecnej i przyszłej konstytucji.

Chcemy zachęcić całe polskie społeczeństwo do lektury poszczególnych artykułów oraz zastanowienia się nad ich treścią i przesłaniem. Pragniemy poszerzyć wiedzę i znajomość treści konstytucji. Nasz projekt ma charakter edukacyjny.

Przez najbliższe kilka miesięcy – począwszy od 11 listopada 2008 do 3 maja 2009 na tej stronie umieszczać będziemy zwykłych ludzi – Polaków i cudzoziemców, kobiety i mężczyzn, młodych i starych, którzy będą prezentować poszczególne artykuły Konstytucji.

Chcemy równocześnie zaprosić wszystkich do dzielenia się swoimi komentarzami dotyczącymi treści poszczególnych zapisów, jak również projektu jako całości.

Chcemy ożywić tradycję „żywej konstytucji” w Polsce. Inspiruje nas znajomość konstytucji przez obywateli w Stanach Zjednoczonych czy Francji. Pragniemy upowszechnić wiedzę na temat treści konstytucji.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej lekturze i debacie uda się uniknąć kolejnych burzliwych kryzysów konstytucyjnych, a jeśli nie, to przyczynimy się do tego, że dyskusja wokół nich będzie bazowała na argumentach merytorycznych, a nie medialnych.

Sebastian Meitz, Aleksander Z. Zioło


Inicjatorzy projektu

Sebastian Meitz - absolwent LXIV LO im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
warsztatyanaliz{at}gmail.com

Aleksander Z. Zioło - absolwent I LO im. K. Miarki w Żorach

Andrzej Kozicki - absolwent V LO im. ks. J. Poniatowskiego oraz I SLO im. Maharadży J.S. Digvijay Sinhji w Warszawie

Justyna Kopczyńska - absolwentka XVII LO im. A.F. Modrzewskiego w Warszawie

Michał Godlewski - absolwent LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Katarzyna Łozowska - absolwentka VI LO im. T. Reytana w Warszawie

Adam Bolewski - absolwent II LO im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach

Maciej B. Borzym - absolwent LO pw. św. Augustyna w Warszawie

Maciej Jeziorski - absolwent III LO im. M. Kopernika w Kaliszu

Tomasz Kukołowicz - absolwent XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

Paweł Rafalski - absolwent XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Karol Wyszyński - absolwent I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku

Piotr Szefer - absolwent I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Odwiedziło nas

  • 11 834 osób