Archive for the 'Warsztaty Konstytucyjne' Category

Rozpoczęliśmy prace nad nagraniem Konstytucji 3 Maja w języku hebrajskim

Osoby, które pragnęłyby się włączyć w projekt prosimy o kontakt: warsztatyanaliz@gmail.com

Do 3 razy sztuka. RuszaMY dzisiaj u RPO. Pietruszka & Zioło

Debata o demokracji

11.00 Powitanie– prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

11.05 – 12.00 Wystąpienia panelistów:

Tadeusz Mazowiecki, prof. Jan Woleński, prof. Radosław Markowski, Wojciech Szczurek (prezydent Gdyni), Zbigniew Janas oraz Aleksander Zioło i Tomasz Pietruszka (współorganizatorzy protestu przeciwko ACTA).

12.00 – 13.00 Otwarta dyskusja z udziałem gości

Moderator debaty: dr Jakub Kloc-Konkołowicz – Instytut Filozofii UW

W czasie debaty będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
– W opisie demokracji jako systemu politycznego odwołujemy się często do sformułowania przypisywanego Churchillowi: demokracja jest najgorszą formą rządów, ale i tak lepszą, niż wszystkie inne, których próbowano. Czy rzeczywiście wartość demokracji bierze się tylko z braku alternatywy?

– Czy współczesna demokracja nie przemienia obywateli w klientów systemu politycznego, których rola ogranicza się do „sprzedania” swojego głosu jakiejś partii, a zaniedbywane są takie cnoty, jak aktywna partycypacja i obywatelskie zaangażowanie w codziennym życiu swojej społeczności?

– Czy demokracja promuje przeciętność, zwracając się przeciwko oryginalności, przycinając ją i uśredniając? Czy wroga elitaryzmowi demokracja oraz kultura wysoka mogą ze sobą współistnieć i rozwijać się?

– Jak wysoką cenę jesteśmy gotowi zapłacić za demokrację – np. czy za pomówienie osób publicznych powinny grozić wysokie kary, czy też osoby te powinny się pogodzić z faktem, że w demokracji są bardziej niż inne osoby narażone na uczciwą i nieuczciwą krytykę?

– Czy formuła demokracji przedstawicielskiej nie ulega erozji i konieczne staje się wypracowanie nowych form partycypacji obywatelskiej? Jaka powinna być nasza odpowiedź na zarzut, że tradycyjna demokracja staje się instytucją fasadową, sterowaną jedynie przez wielką politykę i biznes?

Od Warsztatów Konstytucyjnych w Gliwicach do Happeningu 3 Maja

Warsztaty Konstytucyjne

Pilotażowe Warsztaty Konstytucyjne w Gliwicach

Pilotażowe Warsztaty Konstytucyjne w Gliwicach mają stanowić podstawę do przygotowania modelowych lekcji o Konstytucji dla uczniów szkół na poziomie gimnazjalnym i średnim w oparciu o wiedzę zaproszonych ekspertów. W trakcie realizacji projektu złożonego z m.in. z trzech warsztatów, pragniemy w gronie młodych osób przyjrzeć się zapisom konstytucji i zastanowić nad ich praktycznym zastosowaniem, jak również przygotować 2-3 modelowe lekcje o Konstytucji.

Projekt edukacyjny „Pilotażowe Warsztaty Konstytucyjne w Gliwicach” odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 211 roku i będzie częścią ogólnopolskiego projektu Konstytucja.Info.

Jeżeli jesteś studentką lub studentem albo uczennicą lub uczniem szkoły średniej( i aktywnie uczestniczysz w pracach Młodzieżowej Rady Miasta) zapraszaMY Cię na Warsztaty Konstytucyjne do Gliwic q dniach 14 – 16 stycznia 2011 roku.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzeMY 24 osoby – uczestników Warsztatów ( pokrywamy koszty przyjazdu do kwoty 100 PLN) zakwaterowanie i wyżywienie opłacają organizatorzy projektu tj Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych z uzyskanego wsparcia finansowego projektu.
Harmonogram Pilotażowych Warsztatów Konstytucyjnych w Gliwicach:

14 stycznia 2011 roku
Przyjazd uczestników do Gliwic do godz. 15.00
Wykład I wprowadzający na temat Konstytucji w godz. 17.00 – 18.30
Kolacja do godz. 19.30

I Warsztat Konstytucyjny z podziałem na dwie 12 osobowe grupy w
godzinach 19.45 – 21.00

15 stycznia 2011 roku
Śniadanie do godz. 9.30
Wykład II Obywatel, a Prawo w godz. 10.00 – 11.30

Dyskusja 12.00 – 13.00
Obiad w godzinach 13.00 – 14.00

Wykład III System Polityczno – Prawny w Polsce w godz. 15.00 – 16. 00

Dyskusja z zaproszonym ekspertem w godz. 16.30 – 17. 30
Kolacja do godz. 19.00

II Warsztat Konstytucyjny z podziałem na dwie 12 osobowe grupy w
godzinach 19.45 – 21.00

16 stycznia 2011 roku
Śniadanie do godz. 9.00

Wykład IV Obywatel jako podstawa systemu prawnego w godz. 9.30 – 11.00
Dyskusja 11.00 – 12.00

Obiad w godzinach 12.30 – 13.30

Wykład V Konsument a Obywatel w godz. 13.45 – 15. 15
III Warsztat Konstytucyjny z udziałem wszystkich osób i zakończenie projektu
w godzinach 15.30 – 17.00

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie

Zgłoszenie winno zawierać krótkie 1 stronicowe CV i list motywacyjny – prośba o przesłanie do 12 stycznia godz. 15.00 na adres e-mail: warsztatyanaliz@gmail.com

Serdecznie zapraszaMY: Sebastian Meitz, Petros Tovmasyan, Aleksander Z. Zioło i zespół projektu Konstytucja.Info


Inicjatorzy projektu

Sebastian Meitz - absolwent LXIV LO im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
warsztatyanaliz{at}gmail.com

Aleksander Z. Zioło - absolwent I LO im. K. Miarki w Żorach

Andrzej Kozicki - absolwent V LO im. ks. J. Poniatowskiego oraz I SLO im. Maharadży J.S. Digvijay Sinhji w Warszawie

Justyna Kopczyńska - absolwentka XVII LO im. A.F. Modrzewskiego w Warszawie

Michał Godlewski - absolwent LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Katarzyna Łozowska - absolwentka VI LO im. T. Reytana w Warszawie

Adam Bolewski - absolwent II LO im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach

Maciej B. Borzym - absolwent LO pw. św. Augustyna w Warszawie

Maciej Jeziorski - absolwent III LO im. M. Kopernika w Kaliszu

Tomasz Kukołowicz - absolwent XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

Paweł Rafalski - absolwent XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Karol Wyszyński - absolwent I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku

Piotr Szefer - absolwent I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Odwiedziło nas

  • 11 834 osób