Archive Page 2

Warsztaty Konstytucyjne

Reklamy

Pilotażowe Warsztaty Konstytucyjne w Gliwicach

Pilotażowe Warsztaty Konstytucyjne w Gliwicach mają stanowić podstawę do przygotowania modelowych lekcji o Konstytucji dla uczniów szkół na poziomie gimnazjalnym i średnim w oparciu o wiedzę zaproszonych ekspertów. W trakcie realizacji projektu złożonego z m.in. z trzech warsztatów, pragniemy w gronie młodych osób przyjrzeć się zapisom konstytucji i zastanowić nad ich praktycznym zastosowaniem, jak również przygotować 2-3 modelowe lekcje o Konstytucji.

Projekt edukacyjny „Pilotażowe Warsztaty Konstytucyjne w Gliwicach” odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 211 roku i będzie częścią ogólnopolskiego projektu Konstytucja.Info.

Jeżeli jesteś studentką lub studentem albo uczennicą lub uczniem szkoły średniej( i aktywnie uczestniczysz w pracach Młodzieżowej Rady Miasta) zapraszaMY Cię na Warsztaty Konstytucyjne do Gliwic q dniach 14 – 16 stycznia 2011 roku.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzeMY 24 osoby – uczestników Warsztatów ( pokrywamy koszty przyjazdu do kwoty 100 PLN) zakwaterowanie i wyżywienie opłacają organizatorzy projektu tj Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych z uzyskanego wsparcia finansowego projektu.
Harmonogram Pilotażowych Warsztatów Konstytucyjnych w Gliwicach:

14 stycznia 2011 roku
Przyjazd uczestników do Gliwic do godz. 15.00
Wykład I wprowadzający na temat Konstytucji w godz. 17.00 – 18.30
Kolacja do godz. 19.30

I Warsztat Konstytucyjny z podziałem na dwie 12 osobowe grupy w
godzinach 19.45 – 21.00

15 stycznia 2011 roku
Śniadanie do godz. 9.30
Wykład II Obywatel, a Prawo w godz. 10.00 – 11.30

Dyskusja 12.00 – 13.00
Obiad w godzinach 13.00 – 14.00

Wykład III System Polityczno – Prawny w Polsce w godz. 15.00 – 16. 00

Dyskusja z zaproszonym ekspertem w godz. 16.30 – 17. 30
Kolacja do godz. 19.00

II Warsztat Konstytucyjny z podziałem na dwie 12 osobowe grupy w
godzinach 19.45 – 21.00

16 stycznia 2011 roku
Śniadanie do godz. 9.00

Wykład IV Obywatel jako podstawa systemu prawnego w godz. 9.30 – 11.00
Dyskusja 11.00 – 12.00

Obiad w godzinach 12.30 – 13.30

Wykład V Konsument a Obywatel w godz. 13.45 – 15. 15
III Warsztat Konstytucyjny z udziałem wszystkich osób i zakończenie projektu
w godzinach 15.30 – 17.00

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie

Zgłoszenie winno zawierać krótkie 1 stronicowe CV i list motywacyjny – prośba o przesłanie do 12 stycznia godz. 15.00 na adres e-mail: warsztatyanaliz@gmail.com

Serdecznie zapraszaMY: Sebastian Meitz, Petros Tovmasyan, Aleksander Z. Zioło i zespół projektu Konstytucja.Info

Wchodzimy na Facebooka

„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – 12 lat po wejściu w życie”.

„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – 12 lat po wejściu w życie”.

Program konferencji:
godz. 11.00 otwarcie konferencji
Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski

godz. 11.10–12.40 Panel I. Węzłowe zagadnienia Konstytucji RP
moderator:
prof. Jerzy Ciemniewski –
Instytut Nauk Prawnych PAN
paneliści:
Jerzy Stępień – przewodniczący Rady Programowej
Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość
prof. Marek Zubik – Uniwersytet Warszawski
prof. Piotr Tuleja – Uniwersytet Jagielloński

godz. 13.00–14.30 Panel II. Relacje między organami władzy
moderator:
prof. Janusz Trzciński –
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
paneliści:
prof. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński
prof. Andrzej Szmyt – Uniwersytet Gdański
dr Ryszard Piotrowski – Uniwersytet Warszawski

godz. 14.50–16.20 Panel III. Rozdział europejski w Konstytucji RP
moderator:
prof. Maria Kruk -Jarosz – Instytut Nauk Prawnych PAN
paneliści:
prof. Artur Nowak -Far – Szkoła Główna Handlowa
prof. Władysław Czapliński – Instytut Nauk Prawnych PAN
prof. Anna Wyrozumska – Uniwersytet Łódzki

Serdecznie zapraszamy

Rozdział I – Rzeczpospolita. Artykuł 29.

Art. 29
Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Rozdział I – Rzeczpospolita. Artykuł 28.

Art. 28
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Rozdział I – Rzeczpospolita. Artykuł 27.

Art. 27
W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.


Inicjatorzy projektu

Sebastian Meitz - absolwent LXIV LO im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
warsztaty{at}warsztaty.org

Aleksander Z. Zioło - absolwent I LO im. K. Miarki w Żorach

Andrzej Kozicki - absolwent V LO im. ks. J. Poniatowskiego oraz I SLO im. Maharadży J.S. Digvijay Sinhji w Warszawie

Justyna Kopczyńska - absolwentka XVII LO im. A.F. Modrzewskiego w Warszawie

Michał Godlewski - absolwent LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Katarzyna Łozowska - absolwentka VI LO im. T. Reytana w Warszawie

Adam Bolewski - absolwent II LO im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach

Maciej B. Borzym - absolwent LO pw. św. Augustyna w Warszawie

Maciej Jeziorski - absolwent III LO im. M. Kopernika w Kaliszu

Tomasz Kukołowicz - absolwent XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

Paweł Rafalski - absolwent XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Karol Wyszyński - absolwent I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku

Piotr Szefer - absolwent I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Odwiedziło nas

  • 10 100 osób
Reklamy